Strona głównaO miejscowościDla gościDla mieszkańcówOptymiściLinkiKontakt
Dla mieszkańców
Sprawy ogłoszenia aktualności
Sołectwo
Sonda
Sprawy ogłoszenia aktualności
OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich
oraz podmioty współpracujące :Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej” Brama Czadrowska” , Szkoła Podstawowa w Krzeszowie,Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Krzeszowie

serdecznie zapraszają mieszkańców zainteresowanych stanem lokalnego środowiska
na
EKOLOGICZNE WARSZTATY EDUKACYJNE,

które odbędą się w Centrum Biblioteczno -Kulturalnym w Krzeszowie
w terminach :

I- ZIELONY KRZESZÓW - jak dbać o zasoby wody i bioróżnorodność 16-10-2018 godz.16.00

II-CZYSTE POWIETRZE- zdrowie dzieci i całej rodziny 22-10-2018 godz.16.00


Spotkania organizowane są w ramach realizacji projektu grantowego LGD Kwiat Lnu w Lubawce
„ZIELONY I AKTYWNY KRZESZÓW”


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________


W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Kamienna Góra przewidziane są następujące inwestycje w naszej miejscowości:

- Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Cicha) - rok 2020
- Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 234 - na rok 2018
- Przebudowa drogi gminnej (ul.Sądecka) - na rok 2017
- Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Brokoffa) - na rok 2019
- Modernizacja energetyczna budynku szatni sportowej i części mieszkalnej przy boisku sportowym - na rok 2019
- Wymiana nawierzchni oraz modernizacja na placu zabaw - na rok 2018
- Wykonanie nawierzchni utwardzonej na placach koło cmentarza i przy budynku remizy OSP - na rok 2018
- Modernizacja powierzchni w budynku Domu Kultury - na rok 2017/2018
- Remont płyty ujęcia wody w Betlejem - na rok 2016/2017
- Modernizacja Oczyszczalni ścieków - na lata 2017/2018/2019
- Modernizacja sieci wodociągowej i przyłączy przy ul.Kalwarii, Betlejemskiej i Benedyktyńskiej - na rok 2017

______________________________________________________________________________________


Informujemy mieszkańców, że na pomniku przy wjeździe do Krzeszowa zostały umieszczone tablice pamiątkowe oraz herb opactwa krzeszowskiego. Dzięki sponsorom i mieszkańcom Krzeszowa, udało nam się zrealizować plan, które przedstawiliśmy Państwu parę miesięcy wcześniej.
__________________________________________________________________________________