Strona głównaO miejscowościDla gościDla mieszkańcówOptymiściLinkiKontakt
Dla mieszkańców
Sprawy ogłoszenia aktualności
Sołectwo
Sonda
Sprawy ogłoszenia aktualności

____________________________________

_____________________________________
Uwaga ważna informacja!
OD DNIA 01.02.2018 nie można będzie dokonywać opłat za wodę, podateki dzierżawę u sołtysa
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________


W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Kamienna Góra przewidziane są następujące inwestycje w naszej miejscowości:

- Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Cicha) - rok 2020
- Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 234 - na rok 2018
- Przebudowa drogi gminnej (ul.Sądecka) - na rok 2017
- Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Brokoffa) - na rok 2019
- Modernizacja energetyczna budynku szatni sportowej i części mieszkalnej przy boisku sportowym - na rok 2019
- Wymiana nawierzchni oraz modernizacja na placu zabaw - na rok 2018
- Wykonanie nawierzchni utwardzonej na placach koło cmentarza i przy budynku remizy OSP - na rok 2018
- Modernizacja powierzchni w budynku Domu Kultury - na rok 2017/2018
- Remont płyty ujęcia wody w Betlejem - na rok 2016/2017
- Modernizacja Oczyszczalni ścieków - na lata 2017/2018/2019
- Modernizacja sieci wodociągowej i przyłączy przy ul.Kalwarii, Betlejemskiej i Benedyktyńskiej - na rok 2017

______________________________________________________________________________________


Informujemy mieszkańców, że na pomniku przy wjeździe do Krzeszowa zostały umieszczone tablice pamiątkowe oraz herb opactwa krzeszowskiego. Dzięki sponsorom i mieszkańcom Krzeszowa, udało nam się zrealizować plan, które przedstawiliśmy Państwu parę miesięcy wcześniej.
__________________________________________________________________________________