Strona głównaO miejscowościDla gościDla mieszkańcówOptymiściLinkiKontakt
O miejscowości
Lokalizacja
Zarys historyczny
Wirtualny spacer po opactwie
Galeria
Zarys historyczny
Wieś Krzeszów jest położona 8 km na południe od Kamiennej Góry, w środkowej części Kotliny Kamiennogórskiej, nad rzeką Zadrną, w Sudetach Środkowych. Krzeszów liczy obecnie około 1600 mieszkańców.
Zarys dziejów wsi sięga roku 1242 r., kiedy to wdowa po Henryku II Pobożnym, księżna Anna ufundowała klasztor dla benedyktynów, którzy przybyli tutaj z czeskich Opatowic.
Prężna działalność cystersów, pozwoliła na rozbudowę opactwa, a co za tym idzie rozwój pobliskich wsi Krzeszowa, Lipienicy, Krzeszówka oraz Borówna. W 1343 r. zakupiono pobliskie Chełmsko Śląskie, już wtedy znane z rzemiosła tkackiego.
Schyłek średniowiecza i okres do połowy XVII w. do smutne dzieje w historii Krzeszowa. Najpierw w 1426 r. na Krzeszów najechali czescy zwolennicy Jana Husa i złupili klasztor. To wtenczas ukryto ikonę Matki Boskiej z Dzieciątkiem pod posadzką zakrystii. Niektórzy myślą, że obraz zniknął wraz z husytami. Dopiero w 1622 r. w czasie trwania wojny trzydziestoletniej (1618-1648), odnaleziono ikonę. Dopiero w 2 poł. XVII w. opat Bernard Rosa, rządzący opactwem w latach 1660-1696 r. odnowił klasztor. Z jego kronik pochodzą również pierwsze wiarygodne informacje na temat samej wsi Krzeszowa, tj. wszystkie, co okala opactwo. W tym czasie powstaje Kościół Św. Józefa 1690-1696. 33 stacje Kalwarii Krzeszowskiej, Kościół Św. Anny (1686 r.) na wschodnim wzgórzu od strony Grząd oraz Betlejem z rezydencją na wodzie.
Jednak dopiero w latach 1728-1735 r. powstaje najwspanialsze dzieło architektury późnego baroku, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, od 29.08.1998 r. bazylika mniejsza. W nawie głównej zostaje umieszczona ikona z Matką Boską i Dzieciątkiem, która została ukoronowana przez papieża Jana Pawła II 2 czerwca 1997 r. w Legnicy.
W 1810 r. król Prus Fryderyk III wydaje edykt o kasacji opactwa w Krzeszowie, nakazuje opuścić cystersom klasztor a jego majątek zostaje przekazany państwu pruskiemu. XIX w. jest początkiem rozwoju samej wsi Krzeszowa, gdzie zaczęli się pojawiać rolnicy, drobni rzemieślnicy, którzy rozwiali gospodarkę w wsi.
Po I wojnie światowej opactwo zostało przejęte przez benedyktynów, którzy przyjechali tutaj z czeskiej Pragi. Wraz z rozwojem klasztoru rozwijała się też wieś. Benedyktyni władali nim do 1940 r., kiedy to opactwo przejęli naziści. Nastąpiła kolejna konfiskata dóbr. Utworzono tu noclegownie, w którym przebywali Niemcy Karpaccy, a od 1941 r. osoby wyznania mojżeszowego mieszkające na Śląsku przed wywiezieniem ich do obozu w Theresienstadt, zimą 1943 r. Pod koniec wojny, umieszczono tu zbiory Pruskiej Biblioteki Państwowej popularnie zwanej Berlinką.
W wyniku II wojny światowej wieś Krzeszów znalazła się w granicach państwa polskiego. Początkowo nazywano ją Krasoborem, ale ostatecznie od 1946 r. ustanowiono nazwę Krzeszów, która obowiązuje do dnia dzisiejszego. W latach 1945-1954 oraz 1973-1976 Krzeszów był siedzibą gminy, w skład, której wchodziły oprócz Krzeszowa, Czadrów, Lipienica oraz Jawiszów. W latach 1954-1973 siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzeszowie. A od 1976 r. Krzeszów jest jedną z większych wsi gminy Kamienna Góra.
Pierwszym wójtem Krzeszowa został Władysław Sokulski, a po jego śmierci Michał Janik, obaj pochodzili z okolic Nowego Sącza, z którego przybyło do Krzeszowa najwięcej przesiedleńców. W 1948 r. z okazji 4 rocznicy Manifestu Lipcowego ufundowano pomnik ustawiony na poniemieckim monumencie na drodze wylotowej do Kamiennej Góry.
Kościołem WNMP i św. Józefa opiekują się od 1946 r. przybyłe ze Lwowa siostry benedyktynki. Duszpasterzami parafii byli benedyktyni do 1970 r. W latach 1970-2006 cystersi z Wąchocka. A obecnie księża diecezjalni, którzy również administrują świątynie.
Obecnie Krzeszów jest miejscowością o charakterze turystycznym, do którego przyjeżdżają pielgrzymki z Polski oraz zagranicy.Krzeszów w Wikipedii
Ciekawy materiał o krzeszowskich osadnikach powojennych
Data dodania: 01.07.2014 • Rozmiar: 5824KB