Strona głównaO miejscowościDla gościDla mieszkańcówOptymiściLinkiKontakt
Optymiści
Historia Stowarzyszenia Optymistów Krzeszowskich
Historia Stowarzyszenia Optymistów Krzeszowskich
PRZEDSTAWIAMY KRÓTKĄ HISTORIĘ NASZEJ ORGANIZACJI
ZRZESZAJĄCEJ PRZEDE WSZYSTKIM SENIORÓW 55+


I. Geneza Stowarzyszenia Optymistów Krzeszowskich

Działający od września 2009 Klub Seniora w liczbie 19 osób przekształcił
się 13 marca br. W w/w Stowarzyszenie .
Założyciele to : K.Grzyb, ST.Majerska, ST.Orzechowska, D.Ferenc,
J.Dumańska, A.Stochmal,A.Łabuda, K.Kołban, M.Zając, M.Ślusarz,
.Oleksy, M. Widulińska, H.Wodnicka, M.Micek, J. Jała, U.Leszczyńska,
T.Sikora, H.Tykierko, K. Olczak

Brak silnej organizacji pozarządowej , to w analizie słabych i mocnych stron
opracowanego w 2008 r. PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KRZESZÓW
słaba strona wsi.
Głównym celem statutowym naszego Stowarzyszenia jest aktywizacja
mieszkańców „młodej” wsi Krzeszów celem wspierania działań
zawartych w Planie Odnowy na lata 2008-2015
Realizując wizję „ W sercu kotliny z opactwem cysterskim Krzeszów
dostarczy niezapomnianych wrażeń i duchowych uniesień”
chcemy organizować
- wspólne imprezy wiejskie celem ożywienia dawnych tradycji kulturalnych
i kulinarnych,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, opieka nad osobami
samotnymi , znajdującymi się w trudnych warunkach
- integrowanie się z grupą mieszkańców nowo osiedlonych
- ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców w poszczególnych
grupach wiekowych, ( zajęcia rehabilitacyjne, szkolenia w zakresie
pierwszej pomocy, zdrowego żywienia itp. ,
- działać na rzecz poprawy wyglądu i estetyki wsi
m.in. odnowa pomnika przy wjeździe do wsi, rekreacyjne wykorzystanie
istniejącej alei drzew,
W związku z powyższym zapraszamy do współpracy i członkostwa
- osoby , które w 2008 uczestniczyły przy sporządzaniu w/ w
Planu Odnowy,
- a przede wszystkim te , które chcą być dumne ze swojego miejsca
zamieszkania, ale również z siebie, że się do tego przyłożyły!!!!
Pierwsze zebranie Stowarzyszenia po zarejestrowaniu w KRS
odbędzie się w drugi wtorek sierpnia 2010 tj.10.08.2010 o godz 18
miejsce spotkania : GDK w Krzeszowie
II.Rejestracja i rozpoczęcie działalności :
=Wybrany na Zebraniu Założycielskim Zarząd w składzie :
Stochmal Anna - Prezes Zarządu
Sikora Teresa - v-ce Prezes
Tykierko Halina – sekretarz
Widulińska Maria - skarbnik
Ferenc Dorota - członek
Oleksy Barbara - członek
Został zarejestrowany w dniu 18-06-2010 w KRS pod nr. 0000359195

Zarejestrowano również Komisje Rewizyjna w składzie :
Jała Jadwiga - Przewodnicząca
Micek Maria - członek
Orzechowska Stanisława - członek
Faktyczną działalność rozpoczęto od m-ca sierpnia 2010r.
Na dzień 2010-12-31 Stowarzyszenie zgromadziło 29 członków
A aktualnie tj.na 2012-12-31 jest – 43 członków
Optymistycznie patrząc w przyszłość „dając dobry przykład” naszymi skromnymi poczynaniami odnotowujemy tendencję wzrostową !!!
III.Ważniejsze wydarzenia w Stowarzyszeniu :
Cykliczne :
comiesięczne spotkania w drugi wtorek m-ca o godz.16.00
członków stowarzyszenia pod hasłem „Przy kawie „
Kolejno każda z utworzonych trzech grup kulinarnych ( należą do nich wszystkie członkinie i członkowie ) przygotowuje „załączniki smakowite do kawy !!!!
Wynikające z planu


2010-9-04 Konkurs Tradycyjna Potrawa Ekologiczna
Marciszów Iv miejsce
za gołąbki z kaszą i grzbami
2010-08-23 Udział w spotkaniu Wymiana Kulturalna
Gmin Przygranicznych-
W Marciszowie Udział wzięło 10 członkiń
Przekazano upominki dla
Seniorów Marciszowskich
2010-09-14 Udział w imprezie „Święto Pieroga
W Czarnym Borze –Centrum Kultury I nagroda w kategorii Organizacje
Za pierogi ze śliwką i bananem
2010-10-02 Nasza impreza POŻEGNANIE LATA Udział brali członkowie Rady Sołeckiej
2010-11-27 Nasza impreza ANDRZEJKI 2010 Członkowie 30 osób
Zaproszeni goście m.in.Wójt Gminy z małżonką, Ks.Mariusz. Radna Sejmiku Dolnośląskego, Przedstawiciel miejscowego biznesu z małżonką,mieszkańcy wsi Kszeszów,Dyr.GDK
2010-12-17 Udział w konkursie „STÓŁ WIGILIJNY – w GDK Pisarzowice Nagroda za Bażanta, śledzia w śmietanie;
Nagroda za ciasto -piernik !!!
2011-01-22 Nasza impreza SPOTKANIE OPŁATKOWE Uczestnicy- członkowie SOK
Ks.Mariusz – honorowy członek

2011-02-26 Nasza impreza ZAPUSTY 2011 Uczestnicy: członkowie SOK ,-25 osób
Goście. PCPR Kam.Góra, MOPS Kam.Góra
Nowi mieszkańcy –napływowi –20 osób
2011-04-10 Udział w konkursie „STÓŁ WIELKANOCNY GDK Krzeszów
Nagroda- I równorzędna z KGW
Za jajko wielkanocne- pisankę babę wielkanocną i mazurka
2011-05-10 Wycieczka członków do
Czeskiej PRAGI – jednodniowa 20 uczestników zwiedzało piękną Pragę
2011-05-26 Impreza własna- DZIEŃ MATKI Matki z Stowarzyszenia przy ciasteczkach oglądały program przygotowany przez dzieci ,
Otrzymały prezenty wykonane przez zdolne koleżanki ze Stowarzyszenia,
które wręczali Sołtys Wsi i Dyr.GDK
201107-17 Własna impreza „Ognisko u Ani” w Czadrowie Spotkało się o/50% członków, dojeżdżająć własnym transportem( również na rowerach )
Były konkursy sportowe, wspólne śpiewanie przy ognisku i kiełbaski na PATYKU !!
2011-08-... Udział w II Festynie rodzinnym
Organizowanym przez ks.MARIUSZA Udział Stowaszyszenia to indywidualny wypiek ciast przez o/14 pań i pomoc w ich sprzedaży na Festynie utarg bezpośrednio po zakończeniu sprzedaży przekazano Ks.Mariuszowi na kolonie dla biednych dzieci z Krzeszowa.
2011-08-20-21 Udział w VII edycji Jarmarku w Chełmsku ŚL. Konkurs kulinarny – I NAGRODA
Konkurs Prezentacja WSI – II NAGRODA
Udział w korowodzie - Wyróżnienie
2011-09-17 Pożegnanie Lata dla krzeszowskich dzieci

Udział w Konkursie KOLOROWE PIEROGI
CK Czarny Bór W Gminnym Domu Kultury w Krzeszowie zorganizowano zabawę z licznymi atrakcjami dla wszystkich dzieci z Krzeszowa (konkursy z nagrodami, tańce,słodki poczęstunek ) pod kierunkiem p.Marka Dańczaka (Dyr.Centrum Kultury w Kamiennej Gorze),który jest naszym sympatykiem i społecznym doradcą.
W ramach prezentowanego produktu lokalnego WILLMANOWE POKUSY za pierogi cysterskie otrzymaliśmy I NAGRODĘ – drukarkę i bonus od PKS Kamienna Góra na 160 km.
09-11-2011 Projekt :Profilaktyka krzeszowskich seniorów-sprawność fizyczna wspierana adekwatnym do wieku żywieniem Zostaliśmy laureatem Konkursu Grantowego „Działaj LokalnieVII”P-A Fundacja Wolności realizowany przez ARFilantropii w Polsce we współpracy z Stowrzyszeniem Społeczno-kulturalnym GRANICA w Lubawce.
Realizowaliśmy działania : ćwiczenia aerobowe i grupowe na karimatach 2 x w tygodniu w wymiarze 1 godz.przez okres od 09-11-2011.Ponadto raz w m-cu w /w okresie prelekcje z zakresu zdrowego odżywiania się z praktyczną nauka sporządzania potraw oraz omówieniem roli ziół w zdrowym żywieniu.
Odbiorcy projektu członkinie SOK i mieszkanki Krzeszowa o/40 osób na poszczególnych zajęciach.
Uroczyste zakończenie z wręczeniem certyfikatów uczestnictwa !! w dn.29.11.2011 połączone z wróżbami andrzejkowymi !!
2011-10-27 Jedniodniowa wycieczka do Wambierzyc i Osówki Uczestniczki to członkinie SOK i zaprzyjaźnione członkinie Związku Emerytów z Marciszowa- w 80% koszty transportu to realizacja nagrody otrzymanej w Konkursie Kolorowe Pierogi w Czarnym Borze
2011-12-18 Konkurs STÓŁ WIGILIJNY Organizowany przez CK w Krzeszowie – odbywał się w DK w Pisarzowicach – nasze członkinie przygotowały 12 potrw – wyróżnienie otrzymano za pieczę z dzika !!.
Nagroda – maszynka do mięsa
2012 Zdominowały PROJEKTY Zrealizowano 3
2012-luty WIECZOR ZAPUSTOWY Spotkanie członków i mieszkańców Krzeszowa
Część artystyczna- korowód karnawałowy z ZAPUSTEM
W spotkaniu uczestniczyło 0/70 osob
2012-marzec STÓŁ WIELKANOCNY Uczestnictwo w konkursie: wśród 7 sołeckich wsi otrzymaliśmy I nagrodę za Babkę Wielkanocną wg przepisu S.Benedyktynek
i sałatkę jajeczną z chrzanem.
2012-maj Dzień Matki Spotkanie z poczęstunkiem i symbolicznymi prezentami (szaliczki uszyły członkinie)
2012 czerwiec Spotkanie 15-tego czerwca
W Centrum Kultury w Krzeszowie Uczestnicy :
Uniwersytet Trzeciego Wieku z Kamiennej Góry,
Członkowie Towarzystwa Wspierania Drezdeńskiego Kościoła „FRAUENKIRCHE”
-wspólne konkursy,śpiewanie i tańce-piekne popołudnie !!!

2012 sierpien Jubileuszowe spotkanie po latach Udział w VI Wielopokoleniowym Spotkaniu Sportowców LZS- członkinie piekły pyszne ciasto i organizowały konkurs,
2012 wrzesień Konkurs Pierogów 16-09-2012
CK Czarny Bór Udział w konkursie po raz trzeci- nie otrzymaliśmy nagrody,ale liczy się przecież sam start w konkursie.-do naszych pierogów była najdłuższa kolejka
2012 maj-październik Realizacja projektu:
Krzeszowski Osadnik 1945-1955 Dzięki grantowi z Działaj Lokalnie VII
Efektem projektu jest :
< wystawa fotografii rodzinnych